2014. február 9., vasárnap

Február 14 - avagy Valentin napi fórum és parlament

A korábbi kampányígéretünket betartva szeretnénk kisebb, de annál lényegesebb módosításokat véghez vinni a DÖ SZMSZ-ében (Szervezeti és Működési Szabályzat). Hogy ezt közösen véghez vihessük, kell az együttműködésetek, ezért kérünk mindenkit, hogy olvassátok át az alábbi javaslatokat, döntsetek észérvek és legjobb belátásotok szerint. Amennyiben kérdés merülne fel bennetek, ne féljetek feltenni; forduljatok bizalommal Kalotai Bálinthoz vagy Szakál Péterhez.

Az ülést folyó év február havának 14. napján tartjuk a kémia előadóban, 15:30-tól, - várunk mindenkit!

A változtatási javaslataink:

2§ (3) a.
"Az elnököt a szavazóképes diákok választják meg január vagy február hónap folyamán. Az új DÖ-vezetés a választás végeredményének kihirdetése után 1 héttel lép hivatalba. Elnökjelölt lehet minden szavazóképes diák. 2012-ben a DÖ-elnök megválasztására március hónapban kerül sor, mandátuma a 2013-as januári-februári választásig tart."
HELYETT
"Az elnököt a szavazóképes diákok választják meg február vagy március hónap folyamán. Az új DÖ-vezetés a választás végeredményének kihirdetése után 1 héttel lép hivatalba. Elnökjelölt lehet minden szavazóképes diák, aki az aktuális DÖ kormány által összehívott DÖ gyűlések (parlament, fórum, kirándulás)legalább 15%-án részt vett. (A DÖ kirándulás 2 parlamenti ülésnek feleltethető meg.) A részvételt a jelenléti ívek igazolják."
2§ (3) b.
"...A választási bizottság feladata továbbá a szavazatok megszámolása és az eredmény kihirdetése a szavazatszámlálást követően online formában."
Itt annyi a változás, hogy az eredmény online formában lesz kihirdetve (ahogy egyébként is történik), hogy minél hamarabb eljusson hozzátok.

2§ (3) c.
"A választási bizottság elnökét a parlament kéri fel legkésőbb a választás időpontja előtt egy héttel a választáson várhatóan induló elnökjelöltektől független diák személyében. ..."
HELYETT
"A választási bizottság elnökét a parlament kéri fel legkésőbb a választást megelőző parlamenten, a várhatóan induló elnökjelöltektől független diák személyében. ..."
valamint
"... A választási kampány alatt a DÖ-elnökségért indulni kívánó diákoknak lehetőségük van programjuk kulturált formában való ismertetésére, mely során tiszteletben kell tartaniuk vetélytársaik személyiségét, emberi méltóságát. ..."
HELYETT
"... A választási kampány első hetében a DÖ-elnökségért induló diákoknak kötelességük programjuk és egy minimum 5 főből álló kampánystáb ismertetése, akik később a kormányt alkotják majd, illetve lehetőségük van egyéb kampánytevékenységek folytatására kulturált formában, mely során tiszteletben kell tartaniuk vetélytársaik személyiségét, emberi méltóságát. ..."

3§ (2) a.
"Az elnök kötelessége a parlamentet kéthavonta legalább egyszer összehívni. ..." Két havonta az eddigi három hónap helyett.

3§ (2) d.
"A parlament ülései nyíltak, azon tanácskozási joggal részt vehet bármely az iskolával tanulói, illetve dolgozói jogviszonyban álló személy."
HELYETT
"A parlament ülései nyíltak, azon tanácskozási joggal részt vehet bármely az iskolával tanulói, illetve dolgozói jogviszonyban álló személy, és továbbá az elnökség által meghívott szakértő vagy egy másik iskolát képviselő DÖ küldöttség"

3§ (2) f.
"A parlamenti ülésekről jegyzőkönyvnek és jelenléti ívnek kell készülnie, amelynek tartalmazni kell a parlament döntéseit. A jegyzőkönyvet és jelenléti ívet a DÖ elnökség tagjai kötelesek eljuttatni a patronáló tanárnak." Ez a pont nem változna, csak kiegészülne a kiemelt mondattal.


A Szollár-kormány

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése